AKUPUNKTURA

Akupunktura je grana Tradicionalne kineske medicine (TKM) i stara je oko 5000 godina. Riječ akupunktura potiče od latinske riječi acus (igla) i pungere (ubosti). Tradicionalna kineska medicina posmatra čovjeka kao cjelinu, te se kod nje ne liječe samo posledice, već se pažnja posvećuje uzroku nastanka problema odnosno bolesti. Prednost akupunktire nad drugim medicinskim disciplinama je upravo u tome što holističkim pristupom liječi bolest ali istovremeno pozitivno djeluje na čitav organizam omogućavajući nesmetan protok životne energije CHI. Upravo zastoj te životne energije na nekom od akupunkturih meridijana jeste mjesto boli odnosno mjesto na kome se lokalizuje određena bolest. Akupunkturom se uspostavlja ravnoteža u čitavom organizmu, (ravnoteža između Jinga i Janga), uspostavlja duhovni i fizički balans. Važna prednost akupunkture nad drugim medicinskim disciplinama je prirodan način liječenja, bez unošenja ikakvih supstanci u organizam, za razliku od modernih načina liječenja lijekovima (hemikalije).

*Svjetska zdravstvena organizacija je priznala akupunktiru kao ravnopravnu medicinsku disciplinu, koja je danas primjenjuje u mnogim evropskim i svjetskim centrima kao komplamentarna grana. Akupunktura dakle, kao takva nije više alternativna medicina po načinu djelovanja, ali je alternativna po svojim efektima: liječi i iscjeljuje mnoge bolesti kod kojih je savremena medicina nemoćna.

Bolesti koje se najčešće tretiraju akupunkturom: Psihosomatske bolesti(depresija, insomnia); Migrene, vrtoglavice; Bolovi u kičmi, diskus hernije; Fibromialgije; Bolovi u zglobovima; Sportske povrijede; Estetski, kozmetološki problemi (bore, celulit..).

*Dejstvo na akupunkturne tačke se može sprovoditi i laserom.