FIZIKALNA TERAPIJA

Fizikalna medicina je oblast medicine koja se bavi proučavanjem i primjenom različitih oblika fizičke energije u svrhu prevencije, dijagnostike, terapije, metaflake i medicinske rehabilitacije. Ova oblast medicine je dobila punu priznatost kada je potvrđen veliki značaj fizikalne terapije u kompleksnom postupku rehabilitacije bolesnih i povrijedjenih.

Podjela fizikalne medicine:

  • Fizikalna profilaksa
  • Fizikalna dijagnostika
  • Fizikalna terapija

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je dio fizikalne medicine koji se bavi primjenom različitih oblika fizičke energije u svrhu prevencije, liječenja i funkcionalnog osposobljavanja oboljelih i povrijedjenih. Pojam ˝fizikalne terapije˝ potiče od grčke riječi “fysis”, što u prevodu znači “prirodna”, odnoseći se na korišćenje prirodnih faktora u svrhu lečenja. Fizikalna terapija se opisuje kao jedna od najstarijih metoda lečenja, a prvi zapisi o njoj se pojavljuju u starom Rimu i Grčkoj. Prirodnim faktorima u svrhu lečenja su se služili i stari Kinezi. Zahvaljujući napretku i razvoju tehnike, naročito elektronike, aparaturna fizikalna terapija je doživjela veliku ekspanziju. Fizikalna terapija se takođe koristi i u toku postoperativnog oporavka. Može se koristiti kao jedino sredstvo lečenja ili u kombinaciji sa drugim metodama. Fizikalna terapija predstavlja metodu lečenja koja se koristi prilikom problema koji ograničavaju kretanje, pokret i otežavaju kvalitet života i obavljanje svakodnevnih zadataka i aktivnosti. Njenom primenom ublažavamo bol, poboljšavamo funkcionisanje lokomotornog aparata. Nakon pregleda, formira se individualni program za svakog pacijenta, Cilj je kao što je pomenuto, smanjiti bol i obnoviti funkcionisanje u što je većoj mjeri moguće. Cilj je takođe poboljšati pokretljivost zglobova i vratiti fleksibilnost mišićima kao i snagu, izdržljivost, koordinaciju i ravnotežu. U većini slučajeva, fizikalna terapija podrazumijeva neki oblik vježbi. Mogu biti vežbe istezanja, jačanja, vježbe sa lakim opterećenjima, hodanje i slično. Takođe je moguće napraviti program koji bi pacijent pratio i kod kuće.

Zadaci fizikalne terapije

  • smanjenje ili otklanjanje bola
  • poboljšanje lokalne cirkulacije i metabolizma
  • reparacija i regeneracija tkiva
  • povećanje elastičnosti mekih tkiva
  • regeneracija oštećenih nerava
  • povećanje oslabljene mišićne snage i poboljšanje koordinacije pokreta

Kada fizikalna terapija može da pomogne?

Oporavak nakon povreda – Fizikalna terapija može pomoći prilikom oporavka nakon povreda i prevencije kako se povrede ne bi ponovile. Pomaže prilikom otklanjanja bola u mišićima tetivama ili ligamentima, jača mišiće, povećava fleksibilnost i amplitudu pokreta. Hronični problemi – Fizikalna terapija olakšava tegobe kod hroničnih problema i može pomoći poboljšanju kvaliteta života. Može značajno doprinijeti poboljšanju kod Parkinsonove bolesti, Spinalne stenoze, artritisa

Danas se pacijenti često opredjeljuju da fizikalnu terapiju primaju u specijalističkim ustanovama privatne medicine. Razlog ovome često je ušteda vremena, prilagodljivost terminima, nerijetko bolja usluga nego u državnim centrima , korišćenje savremene opreme, mogućnost kombinacije sa drugim metodama lijecenja , jer su tada rezultati liječenja neuporedivo bolji. Povjerenje u stručnost , iskustvo ljekara fizijatra da prepozna problem i uspjesno vodi lijecenje i kao i znanje za primjenu terapije od strane ljekara i fizioteraputa su ključni . Fizikalna terapija, u zavisnosti od problema koji se tretira, traje dugo, nerijetko i nekoliko mjeseci. Iz ovog razloga, važno je da odaberete specijalizovanu ustanovu kojoj ćete vjerovati.