KINEZITERAPIJA

KINEZITERAPIJA (grčke riječi kinein - kretati se, kinezis - pokret) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhe liječenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja djelova i organizma u celini. Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vježbe.

Oblici kineziterapije koje obavljaju kod nas su:

 • zaštitnih položaja i pokreta
 • vježbe disanja
 • vježbe relaksacije
 • kineziterapija posle preloma kosti, sportskih i drugih povrijeda (saniranje kontraktura)
 • kineziterapija za cervikalni sindrom
 • kineziterapija za lumbalni sindrom
 • vježbe za skoliozu i kifozu
 • vježbe za korekciju ravnih stopala

Terapijski efekti kineziterapije su:

 • povećanje mišićne snage i elastičnosti
 • povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
 • poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje
 • poboljšanje cirkulacije i ubrzanje lokalnog metabolizma i procesa oporavka organizma u cjelini
 • stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

Aktivne vježbe se dijele na:

 • aktivne potpomognute
 • aktivne nepotpomognute
 • aktivne vježbe sa otporom