KIROPRAKTIKA

U našoj ordinaciji primenjuje se švedska metoda kiropraktike po Dr. W.P. Ackermann, osnivaču Ackermann Instituta. Ackermann Institut je poznat Institut Alternativne medicine u Švedskoj, osnovan 1968., a čija je kompentencija i stručnost priznata u cijelom svijetu. Da bi se dobili dugoročni terapijski efekti , akcenat je na holističkom pristupu.

Kiropraktika je manipulativna tehnika kojom se ručno koriguje položaj zglobova i pršljenova. Namještanje kostiju i zglobova spada u tradicionalne postupke. 1897. god. osnovana i prva škola kiropraktike - Palmerova škola. Tada je kiropraktika i dobila ime, izvedeno iz riječi chiros-ruka, praxis-raditi, što bi značilo uraditi rukom.

Korijeni današnje kiropraktike nalaze se u tradicionalnoj kineskoj medicini, prema kojoj struktura svakog tijela određuje njegovu funkciju. Ukoliko dođe do promjene strukture, dolazi do blokade, bloka, i na tom mjestu bloka do prekida toka životne energije i do pojave bolesti. Zadatak kiropraktora je da uoči blok, da ga manipulativnom tehnikom otkloni, samim tim otkloni energetski blok na određenom nivou, te da se nakon toga tijelu pruži mogućnost da organizam otpočne prirodni proces samoizlečenja.