Medicinski fakultet, Univerzitet Priština u Kosovskoj Mitrovici

Doktor medicine, diplomirala dana 31.03.2008., prosečna ocena 7.58

Marijana Karadzić

RADNO ISKUSTVO:

25.02.2014 -

Klinički centar Crne Gore, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

2014 - 2020

Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Klinički Centar Srbije 2020.- specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije na Klinici za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički Centra Srbije, Beograd, R. Srbije, sa ocjenom odličan18.10.2010.-25.02.2014.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Podgorica, Crna Gora

Doktor medicine2009.-2010.

„Farmegra“ doo., Podgorica, Crna Gora

Samostalni stručni saradnik marketinga za program Medico uno2009.-

Komisija za antidoping Crne Gore

Doping kontrolor - za uzimaje uzoraka iz krvi i urina2008.-2009.

Javna Ustanova “DOM ZDRAVLJA”, Podgorica, Crna Gora

Doktor medicine, pripravnik2000.-2008.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE:

2015 - Doktorske studije Medicinski fakultet, Univerzitet Priština, u Kosovskoj Mitrovici

2016 - AAF/OMI Program: Rehabilitation Medicine, Salzburg, Austrija

© 2021 Nenezić / Powered by @ Digital Eagle