• Radno vrijeme: 13h - 21h
    Subota: po zakazanom terminu
  • City Kvart L3-9
    Podgorica, Crna Gora

Dr Dušan Nenezić mr.sci

Dr Nenezic Specijalista
Fizijatar - akupunkturolog, hiroprakticar

Dr Dušan Nenezić mr.sci

Dr Nenezić, Atlas specijalista UZ Subspec, Prolo/PIT/Mezo-terap, istaknuti je fizijatar-akupunkturolog i hiropraktičar sa impresivnim portfolioom specijalizacija. Sa bogatim iskustvom i primjenom najsavremenijih terapeutskih metoda, postao je sinonim za povjerenje i profesionalnost u liječenju kičmenih i sportskih povreda.

Dodatno obrazovanje i usavršavanje, specijalizacije, subspecijalizacije

1994-Specijalizacija, Fizikalna medicina sa rehabilitacijom, Beograd

1996-Subspecijalizacija, Rehabilitacija vaskulatorom, Beograd

1996-Subspecijalizacija, Rehabilitacija djece nakon operacije kuka metodom po Salteru, Beograd

1999-Magistarska teza, Pozicioniranje ruke i znacaj prekidanja bola kod Sudeck-ove atrofije nakon fracture radii loco tipico

2005-Subspecijalizacija, EPCD-Traditional Medicine and Acupuncture, Beograd

2006- Edukacija za dijagnostikovanje osteoporoze na ultra zvucnom Osteodensetometru, Nis

2012- Edukacija, Atlasprofilaks metoda, ACADEMY SWITZERLAND

2015- Edukacija za kiropraktiku , Ackermann College , Stockholm, Sweden

2016- Edukacija UZ dijagnostika zglobova i mekih tkiva - Antamedika Beograd, Srbija

2016- edukacija Interventni ultrazvuk muskuloskeletnog sistema -- Antamedika Beograd, Srbija

2016- Edukacija Anta Medika Beograd , Srbija

2018- Italija - Bolonja ESP LIFTOG Edukacija za Infiltracione metode , PROLO - Perineuralnu injekcionu tehniku

2019- Beograd – Edukacija za Klinicku Mezoterapiju bola

2021- Beograd – Edukacija za PRP metodu

Profesionalno iskustvo

1994-1999 Nacenik klinike za fizikanu medicinu sa rehabilitacijom.KBC,Pristina

1994-1999 Asistent na predmetu Fizikalna medicina sa rehabilitacijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Pristini

1994-1999 Mentor za specijalizaciju na predmetu Fizikalna medicina sa rehabilitacijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Pristini

1994-1999 Rudo, strucni saradnik za ortopedska pomagala, Pristina

1999-2001 Nacenik Odeljenja za fizikanu medicinu sa rehabilitacijom KBC Srbinje , Foca, BIH

1999-2001.Asistent na predmetu Fizikalna medicina sa rehabilitacijom, Medicinski fakultet Srbinje , Foca, BIH

2001- Privatna specijalisticka praksa , Podgorica , Crna Gora Stalni strucni saradnik na Casopisu Medical (prvi crnogorski strucni casopis na temu medicine)

2002 Strucni saradnik na udzbeniku Rematoloske bolesti sa lecenjem, Prof.dr R. Ristic, Nis

2010- Upravni odbor Sekcije za fizikalnu medicinu sa rehabilitacijom CG

2012- Clan Upravnog Odbora Klastera Zdravstvenog turizma Crne Gore,Vlada Crne Gore

2013- Clan Rotary Internationale Club

2015- Clan Medical Spa Asocijacije Crne Gore Ministarstvo Turizma I odrzivog razvoje razvoja

2021-Clan upravnog odbora za razvoj Zdrvstvenog Turizma pri ministrstvu odryivog razvoja I turizma

Poslovne saradnje

Medjunarni odbor za wellnes and spa programe i zdravstveni turizam.

Ucesnik brojnih strucnih kongresa, kao i privrednih sastanaka od strane Privredne Komore Crne Gore.