SAVREMENI HOLISTIČKI CENTAR ZA LIJEČENJE KIČME

Prijeko potreban balans i mir u savremenom životu se sve više traži a sve teže nalazi. Užurban tempo života protkan stresom i psihofizičkom iscrpljenošću dovodi nas u stanje disblansa koje je u osnovi energetske prirode. Zastoj protoka energije u organizmu, ili energetske blokade su mjesta na kojima se javlja bol, formiraju bolni sindromi koji se povezani dalje sa usporenim protokom u ostalim organima pa se simptomi povezuju u bolesti.

Dugogodišnje iskustvo u radu, primjena najnovijih metoda kao i posvećenost svakom pacijentu su ključ povjerenja naših pacijenata. Ordinacija Dr Nenezić predstavlja najsavremeniji, najopremljeniji i sveobuhvatni regionalni centar za liječenje kičme, sportskih povreda i unapređivanje zdravlja ljudi. Jedina ordinacija u Crnoj Gori u kojoj postoji integrativan, holistički pristup liječenju pacijenta jer kombinuje klasičnu medicinu sa tradicionalnom medicinom - akupunkturom kao i brojnim savremenim metodama.

Kombinacija svih ovih metoda je ono što daje izuzetne rezultate u liječenju jer se koriste benifiti svake metode i prilagođavaju stanju i reakcijama pacijenta na liječenje. Upravo zato je izuzetno važno da liječenje bude pod stalnim nadzorom ljekara specijaliste za klasičnu i tradicionalnu medicinu. Na ovaj način liječenje se završava u najkraćem mogućem periodu i sa produženim efektima liječenja koji omogućavaju dugoročnije stabilno zdrvstveno stanje pacijenta.

0
0
0
godina iskustva u fizikalnoj terapiji
godina iskustva u privatnoj praksi
uspjesno izlijecenih pacijenata

Dr Dušan Nenezić mr.sci

Saša Milunovic

Specijalista primijenjene fizioterapije

Sonja Nejkov

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije